ความเป็นมา   ผลงานของเรา   ตัวอย่างบ้าน   FAQ   Contact Us   links รายการวัสดุ

รับสร้างบ้านในราคาถูก
(11,000 บาท/ตรม.)
โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์
ลองโทรมาคุยกับเราก่อนสิครับ
Tel. 0-2286-6622, 0-2676-9396


VARACON เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย มากว่า 50 ปี โดยการสั่งสมและสืบทอดประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้สร้างผลงานต่าง ๆ ได้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ทำให้ลูกค้าที่เคยรับการบริการจากทางบริษัทฯ มอบความไว้วางใจกับเรามากยิ่งขึ้น โดยกว่า 70% ที่เป็นลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ ล้วนแต่ได้รับการแนะนำจากลูกค้าที่เคยใช้บริการกับเรามาแล้วทั้งสิ้น ทั้งนี้ เป็นเพราะบริษัทฯ มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยมทั้งก่อนการขายและหลังการขาย โดยยึดหลัก

“ เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา มีความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อลูกค้า ”

โทร. 0-2286-6622, 0-2676-9396, 0-2286-1235


โทร. 0-2286-6622, 0-2676-9396, 0-2286-1235